ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
รับเกียรติบัตรและรับโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      
การคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
เข้าค่ายโครงการสนุก  คิดส์ วิทย์  STEM 2019
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

กิจกรรมธรรมะระดับอนุบาล 1-3
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
       ร่วมสมทบทุนบูชากัณฑ์เทศสร้างเมรุเผาศพวัดบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
อ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธ    
โรงพยาบาลบ้านโป่งและร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
       เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4
       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน Best Practice
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
      เข้าค่ายธรรมะและเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562
       พิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
กีฬาสี
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   ระดับชาติ
เมื่อวันที่  6-8  ธันวาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม     
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2562
      รางวัลชนะเลิศ การแข่งวิ่งระยะทาง 5.8 กิโลเมตร       
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
       เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2562
นิทรรศการวิชาการ
เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และทำบุญโรงเรียน
เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2563
กิจกรรมวันครู
เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2563