ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพรรณปีหลวง
เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2562

ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพรรณปีหลวง
เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2562