_PRINT 
logo.gif

ข่าว : งานนิทรรศการวิชาการ
งานนิทรรศการวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ได้จัดงานวันวิชาการ หัวข้อการจัดงานในปีนี้ คือ“แผ่นดินของเรา”โดยมีนายสุรพล เทพประทุน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำสัตย์ปฏิญานตน ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นนางสาวศรีวรรณ ติเยาว์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานนิทรรศการวันวิชาการ "แผ่นดินของเรา" และกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ นักเรียนอนุบาลกล่าวสุนทรพจน์ ,นักเรียนประถมกล่าวสุนทรพจน์,นักเรียนประถมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ,อนุบาลร้องเพลงประสานเสียง,ประถมร้องเพลงประสานเสียง, การมอบเกียรติบัติแด่ครูดีเด่น, มอบเกียรติบัตินักเรียน เรียนดี ประพฤติดี จากนั้น ประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะครู และนักเรียนชมนิทรรศการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.bpwit.net/gp889/index.html
ข่าวโดย : admin
อ่าน 283 ครั้ง
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:56:25:PM