_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ปัจฉิมนิเทศ ป.6
ปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดยท่าน ผอ.เมตตา เทพประทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม กล่าวให้โอวาท หลังจากนั้นทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ จากผอ.และคณะครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ มีทั้งรอยยิ้ม ความสุขและความอาลัยของนักเรียนและครูที่จะได้จากกัน ถึงตัวห่างกันแต่ใจทุกๆคนยังอยู่ใกล้ชิดกันเสมอ โดยนักเรียนชั้นป.6 ได้มอบของให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป หลังเสร็จพิธี นักเรียน และคณะครูรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.bpwit.net/gp904/index.html
ข่าวโดย : admin
อ่าน 429 ครั้ง
วันที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:14:41:AM